Membership Level change

You have selected the Inactive Member membership level.

The price for membership is €0.00 now.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

More Information

*
*
*
*
*
*
*

Terms of service

EUROAVIA Terrassa Database Conditions (Catalan)

En virtut de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals del soci es disposaran en un fitxer de la Junta Directiva de l'Associació d'estudiants Euroavia Terrassa (ETSEIAT) amb domicili al carrer Colom, 11 de Terrassa (08222).
L'article 7 Membership Database de les Bylaws d'EUROAVIA, de 29 d'abril de 2010, estableix:
"a. The Membership Database is exclusively owned by EUROAVIA. Only the International Board may access it or use it.

b. The Membership Database shall at least contain the following data of each member:
1. First name
2. Last name
3. Gender
4. Affiliated society the member belongs to
5. Email-Address
6. Birth year
7. Nationality

c. And further the following data is optional:
1. Birth place
2. Studies
3. Graduation date
4. Phone number

d. The Membership Database or data of it shall under no circumstances be given to a third party.

e. The Membership Database mailing function may only be used for mails related to the following topics:
1. Career opportunities
2. International Events announcements"
El soci presta el seu consentiment de manera expressa i inequívoca per la cessió de les seves dades personals a la International Board (paràgraf 7.a), que no seran cedides a terceres parts (paràgraf 7.d) amb la finalitat de rebre informació referent a oportunitats de treball i avisos dels esdeveniments internacionals (paràgraf 7.e).
El soci pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a la cessió de les seves dades personals, prèvia comunicació escrita a la Junta Directiva.
Les dades recollides a la Membership Database constaran obligatòriament de (paràgraf 7.b): nom, cognoms, gènere, societat afiliada a la que es pertany, adreça de correu electrònic, any de naixement i nacionalitat.


powered_by_stripe